Новини проекту
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 20 чоловік
    

Дистанційне навчання 9 клас

Дата: 16 березня 2020 о 11:51, Оновлено 26 травня 2020 о 16:15

Хімія 9 клас

Вчитель Солдак М. І

Тема : Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

Тема: Хімічні властивості оцтової кислоти.​

Тема:  Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. «Властивості етанової кислоти». Вищі корбонові кислоти: Стеаринова, пальмітинова олеїнова. Мило, його склад, мийна дія. Практична робота №4. Властивості етанової кислоти.

Тема: Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і штучні жири. Біологічна роль жирів. Вуглеводи: люкоза,сахароза, крохмаль, целлюлоза. Молекулярні формули, фізичнф властивості, поширення і утворення в природі. Застосування і біологічна роль.

Тема: Поняття про амінокислоти.Білки. Денатурація білків. Біологічна роль білків і амінокислот. Значення прородних і сиснтетичних органічних сполук. Практична робота №5 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах».

Контрольна робота за ІІ семестр на тему:«Початкові поняття про органічні сполуки»


Трудове навчання  9 клас

Вчитель  Веретюк Л.В.

Тема: Технологічна послідовність виготовлення виробу.

Презентація "Основи біоніки у проектуванні. Значення моделей і макетів у проектуванні".


ОХЕ 9 клас

Вчитель Пастушин О.І.

Тема: «Узагальнення. Екскурсія. Духовними місцями рідного краю»

Тема: Контрольна робота.


Англійська мова 9 клас

Вчитель Мартинович А. С.

Тема: Uzhorod Castle​

Тема: Україна. Визначні місця

Тема: Шкільні предмети/ School subjects

Підсумкова контрольна робота​ (контроль письма​)

Контроль читання

Контроль аудіювання.


Німецька мова 9 клас

Вчитель Мартинович А. С.

“Die Ukraine”

Презентація до уроку німецької мови «Herzlich Willkommen in der Ukraine»​Тема. Eine Reise durch die Ukraine. Die Größten Städte der Ukraine(Kyjiw, Lwiw, Charkiw, Ternopil​)

Тема. Подорож. Розвиток навичок аудіювання. Д/З. Прослухати

Тема:Професія і робота/Berufe

Контрольна робота (контроль письма)

Контроль читання

Контроль аудіювання


Зарубіжна література 9 клас

Вчитель Веретюк Л. В.

Тема:  Г.Ібсен   «Ляльковий дім». Роль Ібсена в  розвитку  світової драматургії,  його новаторство.  «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси «Ляльковий дім». Образна система. Підтекст. Відкритість фіналу.

Тема: Джордж Бéрнард ШÓУ (1856–1950). Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу в п`єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елайзи Дулітл

Контрольна робота за творами Б. Шоу «Пігмаліон» та Г. Ібсена «Ляльковий дім»

Тема:  Шолом-Алейхем. «Тев’є-молочар».  Тема історичного зламу, який пройшов крізь долі людей і народу на межі ХІХ-ХХ століття. Образна система твору. Філософські проблеми

Тривога за майбутнє суспільство в романі-антиутопії Рея Дугласа Бредбері «451 за Фаренгейтом»

Тема: Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). «451° за Фаренгейтом».Тривога за майбутнє суспільства в романі-антиутопії «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури у романі.(тема розрахована на 4 уроки)

Тема: Зв’язне мовлення за твором Шолом – Алейхема «Тев’є – молочар»​

Контрольна робота. Література ХХ – ХХІ століття. Відповіді на запитання ( за творчістю Шолома – Алейхема та Р.Д.Бредбері)


Українська мова 9 клас

Учителька Поцілуйко О. Я.

Тема Повторення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

Тема Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

Тема. Тренувальні вправи. Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв’язку.

Тема. Вибірковий контрольний письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень із різними видами зв’язку)

Тема. Текст, його основні ознаки. Будова тексту.​

Тема. Тези прочитаних публіцистичної чи науково – пізнавальної статей.​

Тема. Види й засоби міжфразового зв’язку​

Тема. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

Тема . Контрольна робота№6 (тестові завдання). Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.


Українська література 9 клас

Вчителька Поцілуйко О. Я.

Тема. Тарас Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…»

Тема. Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка( поеми «Катерина» та «Наймичка»)​

Тема Трагедія жінки – матері, боротьба за своє материнство( «У нашім раї на землі…»)

Тема. Біблія в житті Т. Шевченка. ( «Ісаїя. Глава 35.»)​

Тема. Контрольна робота №5(тестові завдання за змістом творів Т. Шевченка)​

Тема. Пантелеймон Куліш «Чорна Рада»

Тема. Марко Вовчок «Інститутка».​


Алгебра 9 клас

Вчитель Кец О.Й.

Тема: Основні правила комбінаторики

Тема: Частота та ймовірність випадкової події

Тема: Початкові відомості про статистику

Контрольна робота № 5.  Елементи прикладної математики

Тотожні перетворення раціональних виразів (повторення). Тест

Розв'язування Квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних.(повторення). Тест

Повторення. Функція (тест)

Повторити про розв'язування нерівностей та їх систем і виконати тест

Повторити тему "Розв'язання текстових задач" та виконати тест

Підсумкова контрольна робота 


Геометрія 9 клас

Вчитель Кец О.Й.

Тема: Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої

Тема: Поворот

Тема: Паралельне перенесення

Контрольна робота з теми «Геометричні перетворення»

Трикутники (повторення). Тест.

Площі трикутників (повторення).Тест.

Чотирикутники та їх властивості, площі чотирикутників (повторення). Тест.

Повторити тему  "Розв'язування трикутників" та виконати тест

 Повторити теми " Правильні многокутники", "Декартові координати й вектори на площині"  та виконати тест

Підсумкова контрольна робота


Географія 9 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

Тема : Транспорт України.​

Тема:Туризм як складова національної економіки, його види. Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. Туристична інфраструктура. Туризм в Україні. Особливості природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні.

Тема. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Тема: Роль науки й освіти в суспільстві. Охорона здоров’я.

Тема: Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема.

Тема: Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна і продовольча проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються .Зв'язок глобальних проблем.

Тема. Дослідження

Тематична контрольна робота з теми “Третинний секторˮ


Біологія 9 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

Тема: Основи еволюційної філогенії та систематики.

Тема: Потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.​

Тема: Харчові зв’язки в екосистемах.​

Тема: Стабільність екосистем та причини їх порушення​

Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні фактори.​

Тема: Біосфера як цілісна система.​

Тема: Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Тема: Поняття про селекцію​

Тема: Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин.

Тема: Одомашнення тварин. Методи селекції тварин​

Тема. ОГЛЯД ТРАДИЦІЙНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ

Тема:Основи генетичної та клітинної інженерії.​

Тема: Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.​

Тема: Генетично модифіковані організми

Контрольна робота за ІІ семестр


Фізика 9 клас

Вчитель Кец О.Й.

Тема: Рух тіла під дією кількох сил

Рух тіла під дією сили тяжіння

Рух тіла під дією кількох сил. Рух по горизонталі​

 Рух тіла під дією кількох сил. Рух по похилій площині​

Контрольна робота з теми «Рух і взаємодія»

Тема: Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Тема. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики

Тема. Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.

Тема. Лабораторна робота № 7 Вивчення закону збереження механічної енергії
(Лабораторну роботу оформити у робочому зошиті, тема та мета є у підручнику (с.241), результати вимірювань взяти з відео, фото надіслати на електронну пошту).

ТЕМА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ У ПРИРОДІ.МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАКОНІВ І ТЕОРІЙ

Тема: ПРОЯВИ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОВИХ, ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ, ЯДЕРНИХ ЯВИЩАХ

Навчальний проект

Підсумковий урок з теми "Закони збереження"


Інформатика 9 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

Тема:Використання онлайн-систем конструювання сайтів.​

Тема: Поняття мови розмітки гіпертексту.​

Тема: Поняття мови розмітки гіпертексту. Практична робота № 13.Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Тема.Розв’язування компетентнісних задач.​

Тема: Розв’язування компетентнісних задач​

Тема: Розв’язування компетентнісних задач​

Тема: Розв’язування компетентнісних задач

Тема: Розв’язування компетентнісних задач

Тема: Розв’язування компетентнісних задач.​

Тема: Розв’язування компетентнісних задач​

Тема: Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика».

Тема: Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика».

Історія України 9 клас

Вчитель Кирилів С.З.

Тема уроку: Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах.  

Тема уроку: Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну.​

Презентація на тему «Україна в 1907–1914 рр. Земельна реформа П. Столипіна »

Тема уроку:  КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Тема уроку: Практичне заняття по темі « ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст»

Тема уроку : Підсумкова робота за ІІ семестр


Всесвітня історія 9 клас

Вчитель Кирилів С.З.

Тема уроку: «Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії.

Тема уроку: Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.​

Тема уроку:« Міжнародні відносини наприкінці 19- початку 20ст.»

Тема уроку: РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)

Тема уроку: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття 1. «ДОВГЕ» XIX СТОЛІТТЯ: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ВИКЛИКИ


Правознавство 9 клас

Вчитель Кирилів С.З.

Практичне заняття на тему « Працевлаштування неповнолітніх».

Тема уроку: Адміністративні правопорушення та адміністративна відповідальність неповнолітніх

Тема уроку: Класифікація правопорушень: критерії злочинів і проступків. Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Тема уроку : Підсумково-узагальнюючий урок по темі «НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ  РАВОВІДНОСИН»

ПРОФЕСІЯ «ЮРИСТ». ЮРИСТИ В НАШОМУ ЖИТТІ.


Фізична культура 9 клас

Вчитель Поцілуйко Б. П.

Тема: Правила гри в баскетбол 

Завдання з фізичної культури для 9 класу

Тема уроку: Футбол.​

Завдання з легкої атлетики та футболу​

 Елементи бігу, стрибків, та елементи гри у футбол


Основи здоров'я 9 клас

Вчитель Поцілуйко Б. П.

Тема. Стан репродуктивного здоров’я молоді в Україні.​

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.