Новини проекту
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 20 чоловік
    

Дистанційне навчання 7 клас

Дата: 16 березня 2020 о 13:22, Оновлено 26 травня 2020 о 16:55

Трудове навчання  7 клас

Вчитель  Веретюк Л.В.

Тема: Технологічна послідовність виготовлення годинника. Виготовлення виробу


Хімія 7 клас

Вчитель Солдак М. І.

Тема: Колообіг Оксигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

Тема: Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Тема: Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.Масова частка розчиненої речовини. Розрахункові задачі «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині».

Тема: Практична робота "Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин"

Тема: Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори.

Контрольна робота за ІІ семестр на тему «Кисень. Вода.»


Німецька мова 7 клас

Вчитель Мартинович А. С.

Reisen

Тема: Deutschland​

Тема:Україна/Ukraine.​

Контрольна робота (контроль письма​)

Контроль читання

Контроль аудіювання


ОХЕ 7 клас

Вчитель Пастушин О. І.

Тема: Відродження української духовності у ХХ столітті.

Тема: Контрольна робота.


Образотворче мистецтво 7 клас

Вчитель: Пастушин О.І.

Тема: Засоби візуальної комунікації. «Афіша».


Інформатика 7 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

ТЕМА: Базові алгоритми для роботи зі змінними з використанням алгоритмічної структури повторення

Тема:Створення алгоритмів і програм з розгалуженнями з використанням змінних.

Тема: Практична робота 7. Складання та використання алгоритмів із повторенням та розгалуженням у середовищі Скретч.

Тема: Опис моделей у середовищі програмування​

Робота у проекті. Побудова моделей засобами програмування

Тема: Робота у проекті. Побудова моделей засобами програмування.​

Тема: Робота у проекті. Побудова моделей засобами програмування.


Українська мова 7 клас

Учителька Поцілуйко О. Я.

Теми Букви – н- та –нн- у прислівниках

Не і ні з прислівниками

Тема. И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на- о, - е, утворених від прикметників і дієприкметників

Тема Написання прислівників разом, окремо і через дефіс​

Тема. Контрольна робота( тестові завдання) . Прислівник.​

Тема. Прийменник як службова частина мови​

Тема Контрольний письмовий переказ тексту-розповіді про цікаву книжку з використанням прислівників

Тема. Сполучник як службова частина мови.

Тема Частка як службова частина.

Тема. Вигук як особлива частина мови.

Тема. Контрольна робота№6 ( диктант) . Прийменник, сполучник, частка як службові частини мови.


Українська література 7 клас

Вчитель Поцілуйко О.Я.

Тема. Марина Павленко «Русалонька із ? -7 В, або Прокляття роду Кулаківських»

Тема. Повість Марини Павленко "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду
Кулаківських". Тестові завдання.

Тема. Любов Пономаренко. «Гер переможений»​

Тема. Олег Ольжич. Господь багатий нас благословив». Олена Теліга. «Сучасникам»​

Тема Олександр Гаврош «Неймовірні пригоди Івана Сили»​

Тема. Андрій Малишко. «Пісня про рушник», «Чому, сказати, й сам не знаю…».​

Тема. Контрольна робота№6( комбінована) .Ми – українці(творчість Олега Ольжича,Олени Теліги,Олександра Гавроша, Андрія Малишка)


Зарубіжна література 7 клас

Вчитель Веретюк Л. В.

Т е м а: Герберт  Джордж Уеллс «Чарівна крамниця» .Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їхнє сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько).

Контрольна робота. Твір «Заради чого варто жертвувати своїм життям?» (за новелою О.Генрі «Останній листок»)

Тема. Діана Вінн Джонс «Мандрівний замок Хаула». Поєднання елементів казки і детективу у творі. Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів

Тема: Айзек Азімов «Фах». Роздуми про майбутнє людини і людства. Образ Джорджа Плейтена. Утвердження сили людського інтелекту

Тема: Корнелія Функе «Чорнильне серце». Образ Меґі – дівчинки  котра любить читати. Її пригоди і духовне випробування.

Контрольна робота. Світова новела. Сучасна література. Я і світ.​


Алгебра 7 клас

Вчитель Кец О.Й.

Тема: Лінійне рівняння з двома змінними та його графік

Тема: Системи двох лінійних рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв'язання системи лінійних рівнянь

Тема:  Розв'язання системи двох рівнянь із двома змінними методом підстановки

Тема:  Розв'язання системи двох рівнянь із двома змінними методом підстановки.Всеукраїнська школа онлайн

Тема: Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

Тема: Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання.Всеукраїнська школа онлайн

Тема. Розв'язування систем лінійних рівнянь різними способами

Тема: Лінійні рівняння таїх системи як математичні моделі текстових задач. Розв’язування прикладних задач

Приклади розв’язування задач за допомогою систем рівнянь (відео)

Тема.Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь  

Контрольна робота з теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

Повторення"Формули скороченого множення" (тест)

Повторити тему "Функції" і виконати тест

Повторити тему "Розв'язування текстових задач" і виконати тест

Підсумкова контрольна робота 

Геометрія 7 клас

Вчитель Кец О. Й.

Тема: Коло. Дотична до кола

Тема.  Дотична до кола, її властивості

Тема: Описане та вписане кола трикутника

Тема: Основні задачі на побудову

Тема. Побудова трикутника за трьома сторонами. Всеукраїнська школа онлайн

Тема. Побудова кута, що дорівнює даному. Всеукраїнська школа онлайн

Тема. Побудова бісектриси даного кута. Всеукраїнська школа онлайн

Контрольна робота з теми  «Коло і круг»

Повторити тему "Елементарні геометричні фігури та їх властивості" та виконати тест

Тренувальні вправи. Повторення​

Підсумкова контрольна робота


Географія 7 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

Тема: Природні зони Євразії. Природні зони арктичного і субарктичного поясів.

Тема уроку. Висотна поясність Євразії.​

Тема:Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти , віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Тема: Здійснення уявної подорожі вздовж 50 – ї паралелі складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.

Тема: Населення. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

Тема: Урок контролю знань з теми Євразія​

Тема: Тихий океан. Географічне положення. Острови в Тихому океані, їх походження і природні особливості. Рельєф дна.

Тема: Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Тема: Індійський океан. Особливості географічного положення. Дослідження Індійського океану. Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій. Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану на природу материків в прибережній частині. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті.

Тема: АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ. БУДОВА ТА РЕЛЬЄФ ДНА. КЛІМАТ. ВОДНІ МАСИ.ОРГАНІЧНИЙ СВІТ. ПРИРОДНІ БАГАТСТВА. ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ВОД. Практична робота 12.Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті.

Географічна номенклатура під час вивчення океанів. Практична робота 12.​

Тема: Природні ресурси материків і океанів, їх класифікація.Використання природних ресурсів, наслідки природокористування.Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси

ТЕМА: ПІВНІЧНИЙ ЛЬОДОВИТИЙ ОКЕАН. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОКЕАНУ ТА АРКТИКИ.ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ. КЛІМАТ. ТЕЧІЇ. ЛЬОДОВИЙ РЕЖИМ. СВОЄРІДНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ. ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ.ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 ПОЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ТЕЧІЙ ОКЕАНІВ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ.

Тема: Дослідження

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Біологія 7 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

Тема: Поведінка тварин, методи її вивчення.​

Тема Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна.​

Урок 54. ПРАКТИЧНА РОБОТА No 7 «ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ПОВЕДІНКИ (АБО ТИПІВ УГРУПОВАНЬ) ТВАРИН (ЗА ВІДЕОМАТЕРІАЛАМИ АБО ОПИСОМ)»

Тема: Типи угрупування тварин за К. Лоренцем​

Тема: Ієрархія у групі. Комунікація тварин.​

Тема: Використання тваринами знарядь праці

ТЕМА: ЕЛЕМЕНТАРНА РОЗУМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, її ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ.

Тема: Захист міні проектів​

Тема: Поняття про екосистему та чинники середовища.

Тема: Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.

Тема: СПІВІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ В УГРУПОВАННЯХ.​

Тема: Екологічна етика сумісного життя в природному угрупуванні.​

Тема: Екскурсія. Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

Тема: Природоохоронні території. Червона книга.​

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

Узагальнення. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин - свідчення єдності живої  природи.


Фізика 7 клас

Вчитель Кец О. Й.

Тема: Механічна робота

Тема: Потужність

Тема: Механічна енергія та її види

Тема: Прості механізми

Презентація "Прості механізми"

Тема: Момент сили. Умови рівноваги важеля

Лабораторна робота №11 «Вивчення умови рівноваги важеля»​

 (Лабораторну роботу оформити у зошиті з фізики, Фото надіслати на електронну адресу)

Тема. «Золоте правило» механіки.  Коефіцієнт корисної дії механізму

Приклади розв'язування задач з теми "Рухомі та нерухомі блоки. Коефіцієнт корисної дії механізмів"

Лабораторна робота №12 "Визначення ККД простого механізму"

 (Лабораторну роботу оформити у зошиті з фізики, Фото надіслати на електронну адресу)

Розв'язування задач на тему: "Коефіцієнт корисної дії"

 Контрольна робота

Підсумковий урок з теми "Механічна робота та енергія"


Основи здоров'я

Вчитель Поцілуйко Б.П. 

Як виготовити захисну маску 

Тема. Хвороби цивілізації і реклама.
Практична вправа. Створення антитютюнової, антиалкогольної, антинаркотичної реклами.


Історія України 7 клас

Вчитель Кирилів С.З.


Тема : Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав. Кревська унія 1385 р. і українські території.

Тема уроку: Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства.

Тема уроку: Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право. Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст. Костянтин Острозький. Юрій Дрогобич.


Всесвітня історія 7 клас

Вчитель Кирилів С.З.

Тема уроку:Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського в ХІV – на початку ХVІ cт. Іван ІІІ.

Презентація "Османська імперія Мехмед ІІ"

Тема уроку: Середньовічний Китай.​

Тема уроку: Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської  культури.

Тема уроку: Японія​


Фізична культура 7 клас

Вчитель Поцілуйко Б. П.

Тема: Правила гри в баскетбол 

Завдання з фізичної культури для 7 класу

Тема уроку: Футбол.​

Завдання з легкої атлетики та футболу​

 Елементи бігу, стрибків, та елементи гри у футбол

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.