Новини проекту
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 20 чоловік
    

Дистанційне навчання 8 клас

Дата: 16 березня 2020 о 13:22, Оновлено 26 травня 2020 о 17:05

Українська мова 8 клас

Вчитель Веретюк Л.В.

Теми: Речення зі звертаннями, вставними словами.

Тема: Вставні слова (словосполучення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням. Вставні речення

Контрольна робота. Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами словосполученнями, реченнями).

Тема: Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах реченнях

Тема: Тренувальні вправи. Відокремлені другорядні члени речення.Розділові знаки при відокремлених членах речення (тема розрахована на 4 уроки)

Тема: Уточнювальні члени речення. Розділові знаки в реченнях з уточнювальними членами


Українська література  8 клас

Вчитель  Веретюк Л.В.

Контрольна робота. Твір «Що таке справжня дружба?» З української прози ( творчість М.Коцюбинського, О.Довженка, Н.Бічуя)

Тема : Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії, людини в суспільстві, її знеосіблення.

ЮРІЙ ВИННИЧУК « МІСЦЕ ДЛЯ ДРАКОНА »

Тема: Юрій Винничук « Місце для дракона» - повість-казка про сучасний світ, де панують «драконячі закони». Роздуми про добро і зло, вірність і зраду. Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин.

Теми: Ніна Бічуя"Шпага Славка Беркути". Повість про школу й проблеми дорослішання. Особливості композиції твору

Тема: Валентин Чемерис «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання». Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше побачення. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору..

Контрольна робота. Творчість В.Дрозда, Ю.Винничука, В.Чемериса.


Історія України 8 клас

Вчитель Кирилів С.З.

Тема уроку: Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства та козацького устрою в Україні

Тема уроку: Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня.

Тема: ПравобережнаУкраїна. Гайдамаки. Коліївщина. Рух опришків.

Тема уроку: . Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

Тема уроку: Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст. Внесок України у формування європейської цивілізації.


Всесвітня історія 8 клас

Вчитель: Кирилів С.З.

Тема уроку: . Внутрішня та зовнішня політика Петра І

Тема уроку: Економічний занепад та політична криза в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст.).

Епоха Просвітництва

Тема уроку : Початок індустріальної (промислової) революції, її вплив на життя різних верств населення. Просвітництво. Енциклопедисти. Масони. Класицизм. Освічений абсолютизм. Володіння австрійських Габсбургів. Марія-Терезія. Йосип ІІ. Королівство Пруссія. Фрідріх ІІ. Російська імперія. Єлизавета І. Катерина ІІ.

Міжнародні відносини XVIII ст.

Тема уроку: Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775-1783 рр.). Створення США

Тема уроку: Японія та Китай у 16-18 століттях​

Індія та Персія в XVI—XVIIІ ст.


Англійська мова 8 клас

Вчитель Мартинович А. С.

School Education in Great Britain/Шкільна освіта в Великобританії

Тема: Шкільне життя/School life​

Підсумкова контрольна робота​ (контроль письма​)

Контроль читання

Контроль аудіювання.

Німецька мова 8 клас

Вчитель Мартинович А. С.

Тема: Musik in meinem Leben

Тема: Deutschland- Land und Leute

Тема:Україна – країна та люди/Ukraine – Land und Leute.

Контрольна робота​ (контроль письма​)

Контроль читання​

Контроль аудіювання


Хімія 8 клас

Вчитель Солдак М. І.

Тема: Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів і нерозчинних онов. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Тема: Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами( врозчині, сплавлянні). Розв’язування розрахункових задач за хімічними рівняннями.

Тема: Фізичні і хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Інструктаж з БЖД Лабороторний дослід 4, 5, 6.

Тема: Практична робота № 2 «Дослідження властивостец основних класів неорганічних сполук». Узагальнення і систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Тема: Розв’язування розрахункових задач. Практична робота №3 «Розв’язування експерементальних задач».

Контрольна робота № 2 «Основні класи неорганічних сполук»


Інформатика 8 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

Тема. Алгоритми з розгалуженням.

Тема: Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець,випадаючий список.

Тема: Оператор циклу з післяумовою

Тема: Складання алгоритмів опрацювання величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

Тема уроку: Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування.

Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів

Тема: Практична робота №14 «Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних».

Тема: Розв'язування компетентнісних задач

Тема:Розв’язування компетентнісних задач​

Тема: Розв’язування компетентнісних задач

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів з дослідження предметної галузі.

Зарубіжна література 8 клас

Вчитель Веретюк Л. В.

Тема .Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство
Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне
мистецтво. Основні образи комедії. Засоби комічного

Контрольна робота. Твір за комедією Мольєра «Міщанин – шляхтич»​

Тема: Річард Бах «Чайка Джонатан Лівінгстон».​

Тема: А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Людські стосунки, моральні цінності у казці-притчі «Маленький принц». Філософський зміст казки А. де Сент-Екзюпері  «Маленький принц». Художні образи твору

Тема: Барбáра Космовська «Буба». Художній світ Б. Космовської. Сімейні цінності у творі. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини

Тема: Марина Аромштам (нар. 1960).«Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ. Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі

Контрольна робота. Література ХХ – ХХІ століть.


Алгебра 8 клас

Вчитель Кец О. Й

 Тема: Теорема Вієта

Тема. Розв’язування задач на застосування формул Вієта

Тема: Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Тема: Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних

Тема: Квадратні рівняння та рівняння, які зводяться до квадратних, як математичні моделі прикладних задач

Контрольна робота з теми "Квадратні рівняння"

Тотожні перетворення раціональних виразів (повторення).Тест

Квадратні корені.Дійсні числа (повторення). Тест.

Розв'язування раціональних рівнянь,які зводяться до квадратних (повторення). Тест.

Повторити тему "Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь і рівнянь, що зводяться до них та виконати тест

Підсумкова контрольна робота


Геометрія 8 клас

Вчитель Кец О. Й.

Тема: Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

Тема: Площа паралелограма, ромба

Тема: Площа трикутника"

Розв'язування задач з теми "Площа трикутника"

Тема: Площа трапеції

Тест з теми "Розв'язування задач на знаходження площ геометричних фігур" (тест активний лише до 01.05.2020р.)

Контрольна робота з теми "Многокутники. Площі многокутників"

Тема. Чотирикутники та їх властивості (повторення). Тест

Тема. Подібність трикутників (повторення). Тест

Тема. Теорема Піфагора. Розв'язування прямокутних трикутників (повторення). Тест

Повторити тему " Многокутники. Площі многокутників та виконати тест

Підсумкова   контрольна робота


Географія 8 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

Тема: Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Тема: Статево-віковий склад населення світу і України. Тривалість життя населення. Практична робота № 11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу

Тема: Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в Україні та світі.

Тема: Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількість населення і функціями.

Тема: Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста.

Тема: Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

Тема:Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності.

Тема: Фінансові послуги. Світові центри банківсько-фінансової діяльності. Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ. Країни-офшори. Особливості розміщення фінансових установ в Україні.

Тема: АУТСОРСИНГ, ЙОГО ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ.АУТСОРСИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІТ-АУТСОРСИНГ).  КРАЇНИ-ЛІДЕРИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОГРАМУВАННЯ.

Тема: Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

Контрольна робота темі “Населення світу та України”​

Тема: Географічне положення, адміністративно - територіальний устрій,історія формування і розвитку свого адміністративного регіону.

Тема: Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду Тернопільщини.

ТЕМА:ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ​

Тема: Кількість та структура населення Тернопільщини.

Тема: Етнічний склад. Особливості зайнятості населення.


Біологія 8 клас

Вчитель Задорожна Т. З.

Тема: Гігієна зору.

Тема: Сенсорні системи смаку, нюху.​

Тема: Біоритми.

Тема: Навчання та пам'ять. Лабораторне дослідження: дослідження різних видів пам’яті.

Тема: Сон.

Тема: Ендокринна система.​

Тема. Залози внутрішньої та змішаної секреції.​

Тема. Профілактика захворювань ендокринної системи.​

Тема:Регуляторні системи організму людини​

Тема: Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.

Тема: Вагітність. Ембріональний період  розвитку  людини. Плацента, її функції.

Тема: Постембріональний розвиток людини.

Тема: Репродуктивне здоров’я.

Контрольна робота № 2  (І ВАРІАНТ​)

Контрольна робота № 2 (ІІ ВАРІАНТ)
 


Фізика 8 клас

Вчитель Кец О. Й.

 Тема: Послідовне та паралельне з’єднання провідників

Лабораторна робота №4. Дослідження електричного кола з послідовним з'єднанням провідників.

Лабораторна робота №5. Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників.

Контрольна робота з теми «Електричний  струм»

Узагальнення та систематизація знань з розділу "Електричний струм"

Тема: Робота та потужність електричного струму

 Тема.Робота і потужність електричного струму. Розв’язування задач.​

Тема: Закон Джоуля - Ленца

Тема. Електронагрівальні прилади. Запобіжники

Тема: Електролітична дисоціація.  Електроліти і неелектроліти.

Тема. Електричний струм в електролітах

Тема. Електричний струм у газах

Підсумковий урок з розділу  "Робота та потужність електричного струму."

ОХЕ 8 клас

Вчитель Пастушин О.І.

Тема: «Узагальнення. Екскурсія. Духовними місцями рідного краю»

Тема: Контрольна робота.​


Трудове навчання  8 клас

Вчитель  Веретюк Л.В.

Тема: Декоративна дендрологія. Дерева. Чагарники. Живоплоти


Основи здоров'я 8 клас

Вчитель Поцілуйко Б.П. 

Як виготовити захисну маску 

Тема уроку: Поняття правопорушення. Види правопорушень. Склад правопорушення


Фізична культура 8 клас

Вчитель Поцілуйко Б. П.

Тема: Правила гри в баскетбол 

Завдання з фізичної культури для 8 класу

Тема уроку: Футбол.​

Завдання з легкої атлетики та футболу​

 Елементи бігу, стрибків, та елементи гри у футбол


Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.